Sổ Tay Dung Sai Lắp Ghép - Ninh Đức Tốn

1

Cuốn sách Sổ Tay Dung Sai Lắp Ghép giới thiệu một cách có hệ thống và đầy đủ các thông số kích thước cơ bản dung sai kích thước, hình dạng, nhám bề mặt; hệ thống các lắp ghép của các mối ghép thông dụng như: Trụ trơn, ổ lăn, then hoa, ren bánh răng... theo TCVN.
Với tài liệu này, các cán bộ kỹ thuật dễ dàng xác định các thông số kích thước cơ bản của chi tiết và độ chính xác của chúng khi thiết kế cũng như hướng dẫn công nghệ cho công nhân gia công và lắp đặt các chi tiết. Đối với những công nhân có tay nghề bậc cao cũng có thể tra cứu các thông số kích thước cơ bản và dung sai kích thước chi tiết để tạo profin lưỡi cắt và điều chỉnh dao khi gia công. Đồng thời công nhân cũng có thể tra cứu để hiểu rõ các yêu cầu kỹ thuật ghi trên bản vẽ chi tiết cần chế tạo.

Các nội dung của sách:
Chương 1: Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
Chương 2: Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt
Chương 3: Dung sai lắp ghép ổ lăn
Chương 4: Dung sai lắp ghép then và then hoa
Chương 5: Dung sai kích thước góc và lắp ghép côn trơn
Chương 6: Dung sai lắp ghép ren
Chương 7: Dung sai truyền động bánh răng
Chương 8: Dung sai lắp ghép của các chi tiết bằng vật liệu dẻo
Download file: Tại đây.